مجتمع کشت و صنعت دامون


اين شركت ، با هدف ورود جدی به بازار کشاورزی کشور در بخش نهاده‌هایی چون کود، سم، بذر و همچنین ابزار باغبانی و کشاورزی فعالیت خود را آغاز نموده است و با اتکا بر توان بالای مدیریت، و به‌کارگیری کارکنان متخصص و هیئت علمی با تجربه، سعی در گسترش سریع حوزه فعالیت خود دارد